Teknik Penilaian

Teknik Penilaian dijalankan melalui beberapa cara:-

  • Secara Lisan
  • Menilai Hasil kerja
  • Menilai Buku Log
  • Pemerhatian kerja praktikal
  • Gabungan beberapa teknik di atas

 

          

Advertisements

Proses Penilaian

  • Proses Penilaian adalah sesuatu yang amat penting dalam pelaksanaan aktiviti PPIM dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.
  • Penilaian mengikut tahap perlu dilakukan berpandukan kad rekod penilaian yang disediakan
  • Murid Sekolah Rendah dinilai melalui Rekod Penilaian Puteri Bongsu

Image

Kriteria Pemilihan Puteri BONGSU CEMERLANG

Kriteria Pemilihan Puteri BONGSU CEMERLANG

Bil Bidang Dinilai Kriteria Penilaian Markah Penuh
1 Dokumentasi 1.1 Buku Log/ Buku Skrap
I. Pengisian 6
II. Kreativiti 5
III.Keunikan 5
Jumlah
16
2 Kepimpinan 2.1 Jawatan Dalam PPIM
I. Ketua Puteri
Setiausaha/ Bendahari
Ahli Jawatankuasa
6
II. Ketua Pasukan
Ketua Kumpulan
Ketua Perbarisan
6
Jumlah
12
3 Ketokohan & Kewibawaan 3.1 Penghuluwati/ Ketua dalam kursus/seminar/ Perkhemahan 5
3.2 Penyelaras Projek/ tugasan 5
Jumlah
10
4 Penampilan Diri 4.1 Pengurusan Diri 2
4.2 Pengurusan Masa 2
4.3 Kekemasan Berpakaian 2
4.4 Adab Berkomunikasi 2
4.5 Adab Pergaulan 2
Jumlah
10
5 Sahsiah 5.1 Akhlak terpuji 6
5.2 Penghayatan dan pergaulan nilai-nilai murni 6
Jumlah
12
6 Penglibatan dalam PPIM 6.1 Peringkat Sekolah 3
6.2 Peringkat Daerah 3
6.3 Peringkat Zon/ Bahagian
6.4 Peringkat Negeri 3
6.5 Peringkat Kebangsaan 3
6.6 Peringkat Antarabangsa 3
Jumlah
15
7 Pencapaian Istimewa (25 markah) 7.1 Penerimaan Anugerah dan Penghargaan di dalam Pelbagai bidang/ kemahiran/ aktiviti yang
dianjurkan oleh PPIM atau badan-badan lain.
Contohnya:-
a) Puteri Harapan Peringkat Daerah 5
b) Puteri Harapan Peringkat Negeri 7
c) Puteri Harapan Peringkat Kebangsaan 10
d) Peserta terbaik Perkhemahan
e) Pelajar Mithali 3 markah
bagi salah satu
f) Pelajar Akademik Terbaik
g) Lain-lain
Jumlah 25
JUMLAH PENUH
Kriteria Pemilihan Puteri BONGSU CEMERLANG

Bil Bidang Dinilai Kriteria Penilaian Markah Penuh
1 Dokumentasi 1.1 Buku Log/ Buku Skrap
I. Pengisian 6
II. Kreativiti 5
III.Keunikan 5
Jumlah
16
2 Kepimpinan 2.1 Jawatan Dalam PPIM
I. Ketua Puteri
Setiausaha/ Bendahari
Ahli Jawatankuasa
6
II. Ketua Pasukan
Ketua Kumpulan
Ketua Perbarisan
6
Jumlah
12
3 Ketokohan & Kewibawaan 3.1 Penghuluwati/ Ketua dalam kursus/seminar/ Perkhemahan 5
3.2 Penyelaras Projek/ tugasan 5
Jumlah
10
4 Penampilan Diri 4.1 Pengurusan Diri 2
4.2 Pengurusan Masa 2
4.3 Kekemasan Berpakaian 2
4.4 Adab Berkomunikasi 2
4.5 Adab Pergaulan 2
Jumlah
10
5 Sahsiah 5.1 Akhlak terpuji 6
5.2 Penghayatan dan pergaulan nilai-nilai murni 6
Jumlah
12
6 Penglibatan dalam PPIM 6.1 Peringkat Sekolah 3
6.2 Peringkat Daerah 3
6.3 Peringkat Zon/ Bahagian
6.4 Peringkat Negeri 3
6.5 Peringkat Kebangsaan 3
6.6 Peringkat Antarabangsa 3
Jumlah
15
7 Pencapaian Istimewa (25 markah) 7.1 Penerimaan Anugerah dan Penghargaan di dalam Pelbagai bidang/ kemahiran/ aktiviti yang
dianjurkan oleh PPIM atau badan-badan lain.
Contohnya:-
a) Puteri Harapan Peringkat Daerah 5
b) Puteri Harapan Peringkat Negeri 7
c) Puteri Harapan Peringkat Kebangsaan 10
d) Peserta terbaik Perkhemahan
e) Pelajar Mithali 3 markah
bagi salah satu
f) Pelajar Akademik Terbaik
g) Lain-lain
Jumlah 25
JUMLAH PENUH
100